اهل بیت و آیه تطهیر در تفاسیر مهم اهل سنت
44 بازدید
محل نشر: مقالات و بررسیها » زمستان 1376 - شماره 62 » (16 صفحه - از 7 تا 22)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
صحابه رسول اکرم (ص)، تابعین و دانشمندان اسلامى، همه اتّفاق نظر دارند که آیه تطهیر در باره پنج تن آل عبا (اصحاب کساء) فرود آمده‏است؛ حتى امّ سلّمه و عایشه که خود شاهد بر نزول آیه بوده و امید داشته‏اند که مشمول این آیه باشند بر دلالت آن فقط بر پنج تن تصریح کرده‏اند، با این حال، معدودى از افراد، با نظرات شخصى خود، کوشیده‏اند تا این آیه را یا فقط به زنان پیامبر(ص) اختصاص دهند و یا علاوه بر پنج تن، همسران آن حضرت را نیز مشمول آن بدانند. گروهى نیز دامنه شمول آن را گسترده‏تر دانسته و عموم خاندان پیامبر (ص) را در زمره اهل بیت شمرده‏اند. بدیهى است که اجتهاد شخصى آنان در مقابل نصوص و روایات معتبر باطل و مردود است. سیاق آیه نیز حکایت از اراده تکوینى خداوند بر زدودن آلودگیها از اهل بیت دارد. کلید واژه‏ها: اهل بیت، آیه تطهیر، آل عبا، اصحاب کساء، اراده تکوینى خداوند، رجسپلیدى، عکرمه.